PROW 2014-2020 w Gospodarstwie Rolnym w Górze Ropczyckiej Sp. z o.o. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie" - Nabór 2017

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PROW 2014-2020 w Gospodarstwie Rolnym w Górze Ropczyckiej Sp. z o.o. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie" - Nabór 2018